Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

32 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 105/2015 z dnia 2015-07-30

w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2022

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015r. poz. 871) w związku z art. 16 b ust. 1 oraz art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j: Dz. U. z 2015 r. poz.163, poz. 693), Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół ds. opracowania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2022, zwany dalej "Zespołem" w składzie:

 1. Przewodniczący Zespołu: Jerzy Miler - Wicestarosta Gryfiński;
 2. Członkowie Zespołu:
  1. Marianna Kołodziejska-Nowicka - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie;
  2. Alina Leończyk - Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
  3. Elżbieta Lorenowicz - Bień - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie;
  4. Bogusława Florek - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie;
  5. Jolanta Majewska - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie;
  6. Róża Kozieł - Dyrektor Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie.
  7. Janusz Osicki - Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie.

§ 2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu osoby spoza jego składu z głosem doradczym.

§ 3.

 1. Pierwsze posiedzenie Zespołu odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2015 roku.
 2. Kolejne posiedzenia Zespołu będą odbywać się w zależności od potrzeb.
 3. Zespół zostaje powołany do dnia opracowania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2022.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Tomasz Siergiej
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Jan Gładkow


UZASADNIENIE

W związku z tym, że "Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Gryfińskim na lata 2007-2015",( przyjęta Uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie Nr IX/113/2007 z dnia 28.06.2007 r.), obowiązuje do końca br. zachodzi potrzeba opracowania nowej strategii na kolejne 8 lat. W tym celu należy powołać zespół specjalistów z różnych dziedzin życia aby zidentyfikować główne problemy społeczne w Powiecie oraz określić sposoby ich rozwiązywania. Obowiązek opracowania i realizacji strategii na szczeblu powiatowym wynika z art. 19 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, na mocy którego do zadań własnych powiatu należy "opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami".

Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych jest dokumentem określającym priorytety w przyszłych działaniach powiatu w zakresie polityki społecznej. Ma ona również pomóc w umocowaniu prawnym konkretnych działań, a także pozwolić na pozyskanie środków zewnętrznych na ich realizację.

Uzasadnionym jest więc podjęcie działań nad opracowaniem tego dokumentu i powołanie kompetentnego zespołu do jego opracowania.

data opublikowania: 2015-07-31 14:16:11
data ostatniej aktualizacji: 2015-07-31 14:16:11

Strona odwiedzona 289 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.