Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

45 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 135/2015 z dnia 2015-10-29

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), art. 5 ust. 4 pkt. 1, art. 11 ust.2, art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, 1138, 1146, z 2015 r. poz. 1255, 1339), art. 25 ust. 1, 4 i 5, Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693, 1240, 1058, 1310) oraz na podstawie Uchwały Nr XL/288/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.10.2014r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego; Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej tj.: Prowadzenie domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Gryfińskiego w miejscowości Moryń, przeznaczonego dla 120 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w okresie od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2. Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 przeznacza się kwoty brutto:

 • w roku 2016 kwotę 3.720.000,00 zł. (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy złotych),
 • w roku 2017 kwotę 3.720.000,00 zł. (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy złotych),
 • w roku 2018 kwotę 3.720.000,00 zł. (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy złotych),
 • w roku 2019 kwotę 3.720.000,00 zł. (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy złotych),
 • w roku 2020 kwotę 3.720.000,00 zł. (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy złotych)

§ 3. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie, o którym mowa w § 1 określa załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
 5. Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Z dniem 31 grudnia 2015 r. upływa termin na który zlecono zadanie prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Niegowie.
W związku z tym Zarząd Powiatu w Gryfinie może ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego powiatu polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu dla 120 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
Komunikat o ogłoszeniu konkursu ukaże się na stronie internetowej Powiatu Gryfińskiego, w BIP-ie oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
Ogłoszenie konkursu jest zgodne z treścią Uchwały Nr XL/288/2014 z dnia 30.10.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2015-11-03 14:12:08
data ostatniej aktualizacji: 2015-11-03 14:12:08

Strona odwiedzona 142 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.