Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

45 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 136/2015 z dnia 2015-10-29

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego

Na podstawie § 26 ust. 1 pkt 3 załącznika do uchwały nr 13 /2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Gryfińskiego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na rozwiązanie umowy nr 16/EK/15 o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "IX Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie" zawartej w dniu 27 maja 2015 r. między Powiatem Gryfińskim oraz Klubem Motorowym Chojna.

§ 2. Rozwiązanie umowy, o której mowa w ust. 1, następuje w drodze porozumienia, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
 5. Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu w Gryfinie, po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2015 roku, zawarł umowę z Klubem Motorowym Chojna na wsparcie realizacji zadania publicznego p.n. "IX Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie".
Prezes Klubu Motorowego zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na rozwiązanie przedmiotowej umowy, ponieważ stowarzyszenie nie jest w stanie wywiązać się z umowy. Wnioskodawca wskazał, że przyczyna jest niezależna od organizatora imprezy - Klubu Motorowego, ponieważ data zaplanowanych zawodów w dniu 11 października 2015 r. pokrywała się z datą Motocrossowych Mistrzostw Europy w Schwedt.
W tej sprawie Klub zwrócił się do Gestora Strefy o zmianę terminu zawodów, ale nie otrzymał takiej zgody.
Na podstawie § 13 ust. 1 zawartej umowy, istnieje możliwość rozwiązana umowy na mocy porozumienia stron, w przypadku wystąpienia okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy.
Wskazana wyżej okoliczność wypełnia przesłanki do rozwiązania umowy.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2015-11-03 14:12:08
data ostatniej aktualizacji: 2015-11-03 14:12:08

Strona odwiedzona 142 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.