Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

45 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 138/2015 z dnia 2015-10-29

w sprawie zmiany uchwały nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok, zmienionej:

 • uchwałą nr 31/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,
 • uchwałą nr 50/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,
 • uchwałą nr 61/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,
 • uchwałą nr 78/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,
 • uchwałą nr 89/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,
 • uchwałą nr 107/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,
 • uchwałą nr 114/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,
 • uchwałą nr 125/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok, załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
 5. Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie realizacji wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą nr 129/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 201 5 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie o 76 046,00 zł (zwiększenie transzy w październiku).
 2. Uchwałą nr 131/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 8 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie o 1 000,00 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 1 000,00 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 28 509,00 zł (zwiększenie transzy w październiku).
 3. Uchwałą nr 132/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 54 130,75 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w marcu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie o 8 458,40 zł (zwiększenie transzy w listopadzie),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o 20 026,00 zł (zwiększenie transzy w październiku o 6 700,00 zł i w listopadzie o 13 326,00 zł),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie o 6 222,00 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 9 336,00 zł (zwiększenie transzy w listopadzie),
  • zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o 3 109,00 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zmniejsza się plan wydatków Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie o 930,40 zł (zmniejszenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 7 909,75 zł, (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie o 60 000,00 zł (zwiększenie transzy w październiku).
 4. Uchwałą nr 133/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 11 537,19 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w marcu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie o 11 537,19 zł (zwiększenie transzy w listopadzie).
 5. Uchwałą nr 134/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 294 772,08 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w marcu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie o 150 000,00 zł (zwiększenie transz od października do grudnia po 50 000,00 zł),
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 46 165,37 zł (zwiększenie transzy w listopadzie),
  • zwiększa się plan wydatków Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie o 170 000,00 zł (zwiększenie transzy w listopadzie o 70 000,00 zł i w grudniu o 100 000,00 zł),
  • zmniejsza się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 4 350,00 zł, (zmniejszenie transzy w listopadzie).
 6. Uchwałą nr 137/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 19 041,24 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w marcu),
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 15 508,56 zł (zwiększenie transzy w październiku o 2 140,92 zł i w listopadzie o 13 367,64 zł),
  • zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o 5 673,60 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 58 887,00 zł (zwiększenie transzy w październiku).
 7. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transze w listopadzie o 60 000,00 zł i w grudniu o 50 956,84 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanych transz w czerwcu o 69 000,00 zł, w lipcu o 20 000,00 zł i we wrześniu o 21 956,84 zł.
 8. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transze w listopadzie o 100 000,00 zł i w grudniu o 42 736,54 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanych transz w lipcu o 36 012,38 zł, w sierpniu o 45 865,58 zł i we wrześniu o 60 858,58 zł.
 9. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transze w październiku o 17 000,00 zł i w listopadzie o 20 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanej transzy we wrześniu o 37 000,00 zł.
 10. Wnioskiem Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w październiku o 30 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy w grudniu.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2015-11-03 14:15:10
data ostatniej aktualizacji: 2015-11-03 14:15:10

Strona odwiedzona 131 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.