Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

49 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 152/2015 z dnia 2015-11-26

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j: Dz. U. z 2015r., poz. 1445) oraz art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j: Dz. U. z 2015r., poz. 1774:; zm.: Dz. U. 2015r., poz.1777), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie na czas nieoznaczony umowy użyczenia części nieruchomości o pow. 287m2 oznaczonej numerem działki 142/1, położonej w obrębie ewidencyjnym 2 miasta Chojna, wykorzystywanej pod parking, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Chojnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Nieruchomość zabudowana, oznaczona numerem działki 142/1, położona w obrębie 2 miasta Chojna, stanowi własność Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie z siedzibą Podmurze 4.

Część ww. nieruchomości o pow. 287m2 stanowi parking, który jest wykorzystywany przez pracowników i odwiedzających Centrum Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Chojnie z siedzibą Podmurze 4a.

W celu uporządkowania stanu prawnego użytkowania przedmiotowego parkingu Dyrektorzy jednostek powiatowych SOSW i CPOW w Chojnie wyrazili wolę zawarcia umowy użyczenia na czas nieokreślony przedmiotowego terenu.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jednostka organizacyjna - trwały zarządca, ma prawo do oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym zawiadomieniem właściwego organu i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat, albo za zgodą tych organów, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, jednak na okres nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd; zgoda jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zwartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Mając powyższe na uwadze oraz fakt, iż dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Chojnie organem właściwym, jak i organem nadzorującym jest Zarząd Powiatu w Gryfinie, zasadne jest wyrażenie zgody przez Zarząd Powiatu na zawarcie umowy użyczenia na czas nieoznaczony

data opublikowania: 2015-12-02 13:26:07
data ostatniej aktualizacji: 2015-12-02 13:26:07

Strona odwiedzona 215 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.