Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

49 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 155/2015 z dnia 2015-11-26

w sprawie zmiany uchwały nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok, zmienionej:

uchwałą nr 31/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,

uchwałą nr 50/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,

uchwałą nr 61/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,

uchwałą nr 78/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,

uchwałą nr 89/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,

uchwałą nr 107/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,

uchwałą nr 114/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,

uchwałą nr 125/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok,

uchwałą nr 138/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok, załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie realizacji wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą nr 141/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 201 5 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 934,56 zł (zmniejszenie transzy w grudniu),
  • zmniejsza się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 65,44 zł (zmniejszenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie o 4 000,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 1 000,00 zł, (zwiększenie transzy w grudniu).
 2. Uchwałą nr 144/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 27 388,62 zł (zmniejszenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 23 532,36 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o 2 206,26 zł (zwiększenie transzy w listopadzie).
 3. Uchwałą nr 148/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 64 985,10 zł (zmniejszenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie o 140,40 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zmniejsza się plan wydatków Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie o 140,40 zł (zmniejszenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 64 985,10 zł (zwiększenie transzy w listopadzie),
  • zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie o 448 100,00 zł (zmniejszenie transz w listopadzie o 128 670,58 zł i w grudniu o 319 429,42 zł).
 4. Uchwałą nr 154/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 605 721,38 zł (zmniejszenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie o 50 000,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o 250 000,00 zł (zwiększenie transzy w listopadzie o 50 000,00 zł i w grudniu o 200 000,00 zł),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie o 2 072,50 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o 113 000,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 10 000,00 zł (zmniejszenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 109 323,20 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie o 124 900,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu).
 5. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transze w listopadzie o 100 000,00 zł i w grudniu o 112 925,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanych transz w sierpniu o 75 529,00 zł i w październiku o 137 396,00 zł.
 6. Wnioskiem Skarbnika Powiatu, zgodnie z którym zwiększa się transze dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie w listopadzie o 2 000 000,00 zł i w grudniu o 4 474 531,26 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanych transz w marcu o 147 540,23 zł, w kwietniu o 1 297 520,61 zł, w maju o 1 610 000,00 zł, w czerwcu o 917 118,03 zł, w lipcu o 790 000,00 zł, w sierpniu o 960 000,00 zł, we wrześniu o 299 068,76 zł i w październiku o 453 283,63 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2015-12-02 13:43:15
data ostatniej aktualizacji: 2015-12-02 13:43:15

Strona odwiedzona 215 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.