Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

51 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 157/2015 z dnia 2015-12-10

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu"

Na podstawie art. 25 ust. 1, 4 i 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693, 1240, 1058, 1310 i 1607) i art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, 1138, 1146, z 2015 r. poz. 1255, 1339 i 1777) i § 1 uchwały Nr 135/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn: "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu", powierzając wykonanie tego zadania Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego Dom Generalny w Niegowie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu w Gryfinie w dniu 29 października 2015 r. podjął uchwałę nr 135/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu. Komunikat o ogłoszeniu konkursu ukazał się, na stronie internetowej BIP powiatu gryfińskiego, na stronie BIP PCPR w Gryfinie oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Termin nadsyłania ofert upłynął w dniu 30.11.2015 r.

W odpowiedzi na ogłoszenie konkursu, wpłynęła jedna oferta złożona przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego Dom Generalny w Niegowie. W dniu 02.12.2015 r. pięcioosobowa Komisja Konkursowa dokonała otwarcia oraz oceny oferty.

Oferta złożona przez ww. Zgromadzenie spełniała wszystkie wymogi formalne, a w ocenie merytorycznej uzyskała 181 punktów na 225 możliwych do zdobycia, przy 5 oceniających, co stanowi 80,44 % maksymalnej liczby punktów.

Warunkiem zatwierdzenia oferty do realizacji było uzyskanie co najmniej 60 % punktów możliwych do zdobycia.

data opublikowania: 2015-12-10 15:15:08
data ostatniej aktualizacji: 2015-12-10 15:15:08

Strona odwiedzona 301 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.