Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

51 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 158/2015 z dnia 2015-12-10

w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2016

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255), art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1138 i 1146, z 2015 r. poz. 1255, poz. 1339 i 1777) oraz uchwały nr 139/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2016, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z protokołem z prac Komisji konkursowej powołanej uchwałą nr 150/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w 2016 r. rozstrzyga się ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2016.

§ 2. Zestawienie złożonych ofert w ogłoszonym otwartym konkursie oraz jego rozstrzygnięcie stanowi załącznik do uchwały.

§ 3.

 1. Niniejsza uchwała jest podstawą do zawarcia umowy na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2016.
 2. Szczegółowe warunki przekazania i wykorzystania dotacji udzielonej na zadanie, o którym mowa w § 1, jak też warunki i zasady realizacji tego zadania zostaną określone w umowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu Powiatu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

W związku z art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) powiat powierza prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego. Zgodnie z wyżej cytowanymi przepisami organizację pozarządową wyłania się corocznie w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

Zarząd Powiatu w Gryfinie powołał w drodze uchwały Komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową.

Zarząd Powiatu w Gryfinie po zapoznaniu się z protokołem z prac Komisji konkursowej dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2015-12-10 15:18:34
data ostatniej aktualizacji: 2015-12-10 15:18:34

Strona odwiedzona 282 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.