Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

53 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 163/2015 z dnia 2015-12-30

w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji projektu "Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie gryfińskim na lata 2016 - 2022"

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595, 645, z 2014 r., poz. 379, 1072, z 2015 r., poz. 871, poz. 1445) oraz art.5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. j.t., poz. 1146, poz. 1138, z 2015r. poz. 1255, poz. 1339, poz. 1777), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji w sprawie projektu "Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie gryfińskim na lata 2016 - 2022".

§ 2. Treść ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Ogłoszenie, o którym mowa w § 2 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

W związku z opracowaniem przez PCPR nowej "Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie gryfińskim na lata 2016 - 2022", pragniemy poddać ją możliwie szerokim konsultacjom społecznym. Projekt strategii będzie umieszczony na stronach internetowych Powiatu Gryfińskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa. Wersja elektroniczna strategii, zostanie przesłana radnym powiatowym i członkom Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie. Uwagi wniesione przez poszczególne podmioty będą rozpatrzone, a wyniki tych konsultacji ogłoszone w BIP Powiatu Gryfińskiego i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie, w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2015-12-31 13:12:03
data ostatniej aktualizacji: 2015-12-31 13:12:03

Strona odwiedzona 210 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.