Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

60 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 179/2016 z dnia 2016-02-18

w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1045 i poz. 1890) oraz § 9 pkt 5 Programu wspierania edukacji uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/256/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 czerwca 2014 r. poz. 2411), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Na podstawie protokołu komisji stypendialnej z dnia 9 lutego 2016 r. określa się listę stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński w kategorii za szczególne wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2015/2016.
 2. Lista stypendystów, zawierająca liczbę i wysokość przyznanych stypendiów, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisem § 9 pkt 5 Programu wspierania edukacji uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński, komisja stypendialna po analizie formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów, sporządza protokół z posiedzenia, zawierający proponowaną liczbę stypendystów i kwoty stypendiów, a następnie przedstawia Zarządowi Powiatu, który podejmuje ostateczną decyzję o liczbie i wysokości przyznanych stypendiów, określając listę stypendystów.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2016-02-19 10:08:31
data ostatniej aktualizacji: 2016-02-19 10:08:31

Strona odwiedzona 255 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.