Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

60 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 180/2016 z dnia 2016-02-18

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr XIV/96/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 542), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 690,00 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych:
dział 852-Pomoc społeczna - 690,00 zł
rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 690,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 37 039,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 755-Wymiar sprawiedliwości - 36 349,00 zł
  rozdział 75515-Nieodpłatna pomoc prawna - 36 349,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 690,00 zł
  rozdział 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 690,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 36 349,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 755-Wymiar sprawiedliwości - 36 349,00 zł
  rozdział 75515-Nieodpłatna pomoc prawna - 36 349,00 zł

§ 3. W uchwale nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianie w projekcie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 rok (Zarządzenie nr 3/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r.), zgodnie z którym zwiększono powiatowi dotację o 690,00 zł na zadania zlecone, bieżące w rozdziale 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
 2. wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone w rozdziale 75515-Nieodpłatna pomoc prawna, zmniejsza się o 36 349,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zakup usług pozostałych (zakup usługi świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej).

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2016-02-19 10:13:13
data ostatniej aktualizacji: 2016-02-19 10:13:13

Strona odwiedzona 141 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.