Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

61 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 183/2016 z dnia 2016-02-25

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr XIV/96/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 542), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 8 500,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 801-Oświata i wychowanie - 8 000,00 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 8 000,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 500,00 zł
  rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 500,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 8 500,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 758-Różne rozliczenia - 8 000,00 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 8 000,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 500,00 zł
  rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 500,00 zł

§ 2. W uchwale nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok, zmienionej uchwałą nr 180/2106 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

 1. wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym zwiększa się o 8 000,00 zł (z rezerwy ogólnej na zadania inwestycyjne) plan wydatków na zadanie "Wykonanie dokumentacji na modernizację instalacji ppoż." w budynkach szkoły i internatu Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie;
 2. wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zwiększa się o 500,00 zł plan wydatków Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Chojnie, z przeznaczeniem na wypłatę stypendium za wybitne wyniki w nauce, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2016-03-01 10:51:32
data ostatniej aktualizacji: 2016-03-01 10:51:32

Strona odwiedzona 149 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.