Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

62 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 187/2016 z dnia 2016-03-03

w sprawie powołania komisji konkursowych do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2016 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2a-2b i ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 239), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisje konkursowe do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfinskiego w 2016 roku:

 1. w zakresie kultury i sztuki:
  1. przewodniczący: Tomasz Siergiej - członek zarządu powiatu;
  2. wiceprzewodniczący: Elzbieta Lorenowicz-Bień - naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki;
  3. członek komisji: Aleksandra Wiewióra - podinspektor Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki;
 2. w zakresie kultury fizycznej:
  1. przewodniczący: Jerzy Miler - członek zarządu powiatu;
  2. wiceprzewodniczący: Elzbieta Lorenowicz-Bień - naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki;
  3. członek komisji: Wioleta Marczak - podinspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki;
 3. w zakresie turystyki:
  1. przewodniczący: Jan Gładkow - członek zarządu powiatu;
  2. wiceprzewodniczący: Elzbieta Lorenowicz-Bień - naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki;
  3. członek komisji: Aleksandra Wiewióra - podinspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki;
 4. w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego:
  1. przewodniczący: Henryk Kaczmar - członek zarządu powiatu;
  2. wiceprzewodniczący: Elzbieta Lorenowicz-Bień - naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki;
  3. członek komisji: Aleksandra Wiewióra - podinspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki;

§ 2. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych określone zostały w rozdziale IV załącznika do uchwały Nr 13/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Gryfińskiego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu Powiatu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Komisje konkursowe powołane zostają na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z realizacją zapisów uchwały Nr XII/73/2015 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok, uchwały Nr 166/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2016 roku oraz regulaminu konkursu określonego w załączniku do uchwały Nr 13/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Gryfińskiego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Komisje konkursowe ocenią złożone oferty biorąc pod uwagę m.in. ocenę realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom w latach poprzednich, rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków.

data opublikowania: 2016-03-04 10:54:31
data ostatniej aktualizacji: 2016-03-04 10:54:31

Strona odwiedzona 146 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.