Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

64 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 195/2016 z dnia 2016-03-17

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr XIV/96/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 542, zmiany: Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 842, poz. 961, poz. 994), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 12 161,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 801-Oświata i wychowanie - 7 809,00 zł
  rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 928,84 zł
  rozdział 80134-Szkoły zawodowe specjalne - 6 880,16 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 4 352,00 zł
  rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 4 352,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 12 161,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 758-Różne rozliczenia - 5 916,01 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 5 916,01 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 1 892,99 zł
  rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 928,84 zł
  rozdział 80134-Szkoły zawodowe specjalne - 964,15 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 4 352,00 zł
  rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 4 352,00 zł

§ 2. W uchwale nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok, zmienionej:

 1. uchwałą nr 180/2106 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,
 2. uchwałą nr 183/2106 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,
 3. uchwałą nr 185/2106 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,
 4. uchwałą nr 190/2106 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:
  1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
  3. w załączniku nr 11 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach nr 2 i nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

 1. wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się o 5 916,01 zł (z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty i wychowania) plan wydatków jednostki, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej;
 2. wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zmniejsza się o 928,84 zł plan wydatków jednostki w rozdziale 80111-Gimnazja specjalne oraz o 964,15 w rozdziale 80134-Szkoły zawodowe specjalne na wynagrodzenia osobowe pracowników, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
 3. wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się o 4 352,00 zł plan wydatków jednostki na uposażenie funkcjonariuszy, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na inne należności funkcjonariuszy, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody uznaniowej.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2016-03-21 15:28:26
data ostatniej aktualizacji: 2016-03-21 15:28:26

Strona odwiedzona 217 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.