Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

66 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 198/2016 z dnia 2016-03-31

w sprawie zmiany uchwały Nr 186/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2016/2017

Na podstawie art. 5 ust 7 pkt 1 oraz art. 5c pkt 2 i art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 7; Dz. U. 2015 r. poz. 357, poz. 1045, poz. 1418; Dz. U. z 2016 r. poz. 35, poz. 64), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 186/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2016/2017, dodaje się załącznik nr 4 w brzmieniu:

Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie -
liczba oddziałów i liczba uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2016/2017

Szkoły wchodzące w skład zespołuKierunki/profile/zawodyLiczba oddziałówLiczba uczniów
Gimnazjum Specjalneoddział dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim116
oddział dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym18
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 18
 Razem332

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu Powiatu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, organ prowadzący szkołę odpowiada za jej działalność. Na podstawie art. 5c pkt 2 ww. ustawy zadania organu prowadzącego w tym zakresie wykonuje zarząd powiatu.

Liczba klas pierwszych w szkołach specjalnych uwarunkowana jest ilością otrzymanych skierowań do kształcenia specjalnego. W uchwale Nr 186/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych (...) pominięto ustalenie organizacji nowego roku szkolnego Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w powyższym zakresie.

W związku z powyższym proponowana zmiana treści uchwały jest uzasadniona.

data opublikowania: 2016-04-04 09:14:12
data ostatniej aktualizacji: 2016-04-04 09:14:12

Strona odwiedzona 240 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.