Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

68 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 201/2016 z dnia 2016-04-14

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2016r.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; zm.: z 2010 r. Nr 217, poz. 1427, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i poz. 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i poz. 1456, z 2013 r. poz. 73, poz. 675, poz. 791, poz. 1446 i poz. 1645, z 2014 r. poz. 598, poz. 877, poz. 1457 i poz. 1873 oraz z 2015 r. poz. 218, 493, poz. 1240, poz. 1273, poz. 1359, z 2016 r. poz.195.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U z 2016r. poz. 239, poz. 395.) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2016r.
 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz Siergiej
Członek Zarządu - Jan Gładkow


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 36 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Zarząd Powiatu w Gryfinie może ogłosić otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym Komunikat ukaże się, na stronie internetowej Powiatu Gryfińskiego, w BIP-ie oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zlecenie powyższych zadań pozwoli na objęcie rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, które w chwili obecnej są pozbawione oddziaływań rehabilitacyjnych. W związku z tym podjęcie uchwały należy uznać za uzasadnione.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2016-04-18 12:32:06
data ostatniej aktualizacji: 2016-04-18 12:32:06

Strona odwiedzona 202 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.