Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

68 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 204/2016 z dnia 2016-04-14

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, Dz. U. z 2016 r. poz. 195) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr XIV/96/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 542, zmiany: Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 842, poz. 961, poz. 994, poz. 1170, poz. 1304, poz. 1442) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1 000,00 zł, w tym:

 1. z tytułu realizacji zadań zleconych:
  1. w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1 000,00 zł, w tym:
   • w rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 1 000,00 zł.

§ 2.

 1. Zwiększa sie wydatki budżetu powiatu o kwotę 4 200,00 zł, w tym:
  1. z tytułu realizacji zadań zleconych:
   1. w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 4 200,00 zł, w tym:
    • w rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 4 200,00 zł.
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3 200,00 zł, w tym:
  1. z tytułu realizacji zadań zleconych:
   1. w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 3 200,00 zł, w tym:
    • w rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 3 200,00 zł.

§ 3. W uchwale nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok, zmienionej:

 1. uchwałą nr 180/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,
 2. uchwałą nr 183/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,
 3. uchwałą nr 185/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,
 4. uchwałą nr 190/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,
 5. uchwałą nr 195/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,
 6. uchwałą nr 199/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok
  wprowadza się następujące zmiany:
  1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. w załączniku nr 11 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski

Członkowie Zarządu
Jerzy Miler
Jan Gładkow
Henryk Kaczmar
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

 1. Zmian w planie wydatków dokonuje sie zgodnie z wnioskiem p. o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Zmniejsza się o 3 200,00 zł plan wydatków na nagrody roczne dla funkcjonariuszy, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, w związku z obowiązkiem zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu.
 2. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego (Zarządzenie nr 165/2016 z dnia 1 kwietnia w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2016 rok), zgodnie z którym została zwiększona dla powiatu o 1 000,00 zł dotacja celowa w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, na zadania zlecone, bieżące, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków finansowych zmiany stawek dodatku za posiadany przez strażaka stopień służbowy w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej do grup uposażenia zasadniczego, w związku z zapisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 388). W budżecie zadaniowym zmiany dotyczą działania 2.3.1.2. W Interwencje ratowniczo-gaśnicze.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2016-04-18 12:57:01
data ostatniej aktualizacji: 2016-04-18 12:57:01

Strona odwiedzona 211 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.