Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

69 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 206/2016 z dnia 2016-04-21

w sprawie ustalenia stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne w 2016 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445; zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890), art. 90 ust. 2a i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 7, z 2015 r. poz. 357, poz. 1045, poz. 1418 i poz. 1629 oraz z 2016 r. poz. 35, poz. 64 i poz. 195) oraz § 3 ust. 1 i 3 uchwały nr XXIII/174/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie powiatu gryfińskiego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 21 maja 2013 r. poz. 2075), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość dotacji na jednego ucznia miesięcznie w 2016 roku dla niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej o uprawnieniach szkoły publicznej:

 1. zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży - 494,02 zł.

§ 2. Ustala się wysokość dotacji na jednego wychowanka miesięcznie w 2016 roku dla niepublicznej placówki:

 1. domu wczasów dziecięcych - 2 678,42 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty, dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat. Natomiast, dotacje dla placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w ust. 2a przysługują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

Kalkulacja stawek dotacji:

 1. Kwota dotacji na jednego ucznia zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży ustalona została na kwotę 494,02 zł miesięcznie.
  Algorytm wyliczenia:
  • finansowy standard A podziału subwencji: 5 278,0717 zł
  • wskaźnik korygujący Di dla powiatu gryfińskiego - 0,9665922662
  • waga (Sa, P9, P12) - 1,162
  1,162 x 5 278,0717 x 0,9665922662 : 12 miesięcy = 494,02 zł miesięcznie na jednego ucznia
 2. Kwota dotacji na jednego wychowanka domu wczasów dziecięcych ustalona została na kwotę 2 678,42 zł miesięcznie.
  Algorytm wyliczenia:
  • finansowy standard A podziału subwencji: 5 278,0717 zł
  • wskaźnik korygujący Di dla powiatu gryfińskiego - 0,9665922662
  • waga (P41) - 6,3
  6,3 x 5 278,0717 x 0,9665922662: 12 miesięcy = 2 678,42 zł miesięcznie na jednego wychowanka

data opublikowania: 2016-04-22 14:28:13
data ostatniej aktualizacji: 2016-04-22 14:28:13

Strona odwiedzona 181 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.