Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

69 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 208/2016 z dnia 2016-04-21

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, Dz. U. z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa sie wydatki budżetu powiatu o kwotę 129 000,00 zł, w tym:
  1. z tytułu realizacji zadań własnych:
   1. w dziale 020-Leśnictwo o kwotę 25 000,00 zł, w tym:
    • w rozdziale 02002-Nadzór nad gospodarką leśną o kwotę 25 000,00 zł,
   2. w dziale 801-Oświata i wychowanie o kwotę o 82 000,00 zł, w tym:
    • w rozdziale 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o 82 000,00 zł,
   3. w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 22 000,00 zł, w tym:
    • w rozdziale 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 22 000,00 zł.
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 129 000,00 zł, w tym:
  1. z tytułu realizacji zadań własnych:
   1. w dziale 758-Różne rozliczenia o kwotę 25 000,00 zł, w tym:
    • w rozdziale 75818-Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 25 000,00 zł,
   2. w dziale 801-Oświata i wychowanie o kwotę o 82 000,00 zł, w tym:
    • w rozdziale 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o 82 000,00 zł,
   3. w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 22 000,00 zł, w tym:
    • w rozdziale 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 22 000,00 zł.

§ 2. W uchwale nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok, zmienionej:

 1. uchwałą nr 180/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,
 2. uchwałą nr 183/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,
 3. uchwałą nr 185/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,
 4. uchwałą nr 190/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,
 5. uchwałą nr 195/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,
 6. uchwałą nr 199/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,
 7. uchwałą nr 204/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok

wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
 4. w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
 5. w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
 6. w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 2 do 6.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski

Członkowie Zarządu
Jerzy Miler
Jan Gładkow
Henryk Kaczmar
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

 1. Zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie dokonuje sie w związku z wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Zwiększa się o 25 000,00 zł plan wydatków na zadanie "Nadzór nad gospodarką leśną", jednocześnie rozwiązując o tę kwotę rezerwę ogólną budżetu powiatu.
 2. Zmian w planie wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 801-Oświata i wychowanie o kwotę 82 000,00 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 22 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków jednostek oświatowych:
  1. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie o 23 500,00 zł,
  2. Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie o 21 600,00 zł,
  3. Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie o 17 400,00 zł,
  4. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 20 500,00 zł,
  5. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o 21 000,00 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2016-04-22 14:46:42
data ostatniej aktualizacji: 2016-04-22 14:46:42

Strona odwiedzona 203 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.