Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

69 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 210/2016 z dnia 2016-04-21

w sprawie przeprowadzenia indywidualnej kontroli wspólnika w spółce "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 32 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015r., ze zm. poz. 1445, poz. 1045, poz. 1890) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić kontrolę indywidualną przez wspólnika - Powiat Gryfiński, w spółce "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o., w zakresie oceny skuteczności zarządzania spółką "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o., w przedmiocie kosztów administracyjnych w latach 2012 - 2015, w terminie od 25.04.2016 r. do dnia 13.05.2016 r.

§ 2. Do przeprowadzenia czynności kontrolnych, w sposób określony w art. 212 § 1 k.s.h., upoważnia się zespół kontrolny w składzie:
Edyta Szturo - Przewodniczący,
Piotr Ignaciuk - Zastępca Przewodniczącego,
Agnieszka Turek - Członek,
Andrzej Urbański - Członek.

§ 3. Zespół pracuje w co najmniej 3-osobowym składzie.

§ 4 Wyniki przeprowadzonej kontroli przedstawić Zarządowi Powiatu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu Powiatu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

W związku z wykonywaniem uprawnień kontrolnych, przypisanych wspólnikowi umową spółki oraz wynikających z zapisów art. 212 ust.1 Kodeks Spółek Handlowych, w celu optymalizacji działania spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. postanawia się przeprowadzić kontrolę w przedmiotowej spółce, przez wskazany w uchwale zespół i w określonym uchwałą terminie.

W zawiązku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Sporządzili:
Edyta Szturo
Piotr Ignaciuk

data opublikowania: 2016-04-25 14:21:41
data ostatniej aktualizacji: 2016-04-25 14:21:41

Strona odwiedzona 242 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.