Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

73 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 220/2016 z dnia 2016-05-24

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gryfińskiego do realizacji projektu pn. "Żyć aktywnie - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych"

Na podstawie art. 4 ust. 1, art. 33 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445, ze zmianami, poz. 1890) oraz art. 193 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. Poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195.); Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. "Żyć aktywnie - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, udziela się Pani Mariannie Kołodziejskiej-Nowickiej - dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gryfińskiego, w sprawie realizacji wyżej wymienionego projektu.

§ 2. Udzielone pełnomocnictwo, o którym mowa w § 1 uprawnia do:

 1. Podpisania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,
 2. Potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów związanych z realizacją projektu,
 3. Podpisania umowy o dofinansowanie,
 4. Podpisywania aneksów do umowy o dofinansowanie,
 5. Zaciągania zobowiązań finansowych koniecznych do zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy,
 6. Podpisywania innych dokumentów oraz podejmowania wszelkich innych działań związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem projektu.

§ 3. Pełnomocnictwo udziela się na czas realizacji projektu.

§ 4. Pełnomocnictwo może być odwołane w każdym czasie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

W związku z aplikowaniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o środki w ramach Konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Konkurs nr: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K08/16

Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, zachodzi potrzeba udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gryfińskiego do realizacji projektu pn. "ŻYĆ AKTYWNIE - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych".

data opublikowania: 2016-05-25 13:50:10
data ostatniej aktualizacji: 2016-05-25 13:50:10

Strona odwiedzona 204 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.