Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

93 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 283/2016 z dnia 2016-10-20

w sprawie ustalenia stawek minimalnych dotyczących wydzierżawiania i wynajmowania lokali, nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) oraz § 7 uchwały Nr XV/173/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, Zarząd Powiatu w Gryfinie, uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się stawki minimalne dotyczące udostępniania nieruchomości z powiatowego zasobu nieruchomości określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarząd Powiatu zastrzega sobie możliwość indywidualnego ustalania stawek minimalnych, w szczególności w przypadkach nie określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2016 r. tracą moc uchwały:

 1. Uchwała Nr 594/2002 Zarządu Powiatu Gryfińskiego z dnia 23 grudnia 2002 r.;
 2. Uchwała Nr 279/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12 października 2007 r.;
 3. Uchwała Nr 323/2008 zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 stycznia 2008 r.;
 4. Uchwała Nr 788/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24 czerwca 2010 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski
Członkowie Zarządu
Jerzy Miler
Jan Gładkow
Henryk Kaczmar
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Stawki minimalne za udostępnianie lokali, nieruchomości oraz ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego zostały określone w uchwale z 2002r., które podlegały waloryzacji. Do chwili obecnej zostało podjętych wiele dodatkowych uchwał dotyczących określenia stawek minimalnych. Mając na uwadze gospodarowanie nieruchomościami zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały, która umożliwi stosowanie jednolitych zasad określania stawek minimalnych przy udostępnianiu lokali, nieruchomości lub ich części. Stawki określone w niniejszej uchwale znajdują odzwierciedlenie stosowanych stawek minimalnych przez gminy powiatu gryfińskiego, dotychczasowych stawkach określonych przez Zarząd Powiatu w Gryfinie jak również przewidywaną inflację za 2016 r. przyjętą do planowania budżetu na 2017r.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2016-10-21 14:45:01
data ostatniej aktualizacji: 2016-10-21 14:45:01

Strona odwiedzona 298 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.