Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

95 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 290/2016 z dnia 2016-11-03

w sprawie zatwierdzenia zmian w koncepcji projektu pn. "Tworzenie modelu współpracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie poprzez aktywny udział pracodawców w kształceniu uczniów"

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz art. 48 ust. 2 w związku z art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814; zmiany: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) oraz § 4 ust. 2 procedury przygotowywania i realizacji projektów dofinansowywanych lub finansowanych ze środków pochodządzych z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz ze środków budżetu państwa z programów resortowych i funduszy celowych, stanowiacej załącznik do uchwały Nr 51/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16 kwietnia 2015 r., Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się zmiany w koncepcji projektu przyjętej uchwałą Nr 192/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. "Tworzenie modelu współpracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie poprzez aktywny udział pracodawców w kształceniu uczniów" i przystąpienia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie do partnerskiego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2010, oś priorytetowa VIII Edukacja, działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

§ 2. Upoważnia się Pana Macieja Puzika - wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego w sprawach dotyczących projektu, o którym mowa w § 1, na podstawie dotychczas udzielonego pełnomocnictwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski
Członkowie Zarządu:
Jerzy Miler
Jan Gładkow
Henryk Kaczmar
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ODK w Szczecinie będące liderem projektu pn. "Tworzenie modelu współpracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie poprzez aktywny udział pracodawców w kształceniu uczniów" zmieniło, po uzgodnieniu z WUP w Szczecinie, zakres finansowy realizowanego projektu.

W związku z tym, że projekt otrzymał większe dofinansowanie, wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie zwrócił się z wnioskiem o zatwierdzenie zmian w przyjętej w marcu 2016 r. koncepcji projektu, które dotyczą:

 1. zwiększenia wartości całkowitej projektu z 680 000 zł na 979 431,25 zł,
 2. wzrostu zakresu rzeczowo-finansowego w planowanych zakupach pozostałych:
  • pomoce dydaktyczne - wzrost ze 120 000 zł do 160 000 zł,
  • materiały do ćwiczeń - wzrost z 12 000 zł do 15 000 zł.

Zważając na powyższe zmiany, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Wicestarosta Gryfiński
mgr Jerzy Miler

data opublikowania: 2016-11-10 08:37:31
data ostatniej aktualizacji: 2016-11-10 08:37:31

Strona odwiedzona 109 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.