Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

96 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 296/2016 z dnia 2016-11-10

w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji związanej ze szczególnymi zasadami rozliczania podatku od towarów i usług przez Powiat Gryfiński

Na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579) oraz art. 4 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2017 r. Powiat Gryfiński prowadzi szczególne rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług obejmujące czynności prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług przez jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego z następującymi jednostkami:

 1. Starostwo Powiatowe w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, o symbolu SP;
 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, ul. Dworcowa 3, 74-500 Chojna, o symbolu ZSPCH.
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino, o symbolu ZSPG;
 4. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chojnie, ul. Podmurze 4, 74-500 Chojna,o symbolu SOSW;
 5. Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, 74-105 Nowe Czarnowo, o symbolu ZSS;
 6. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gryfinie, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino, o symbolu PPP;
 7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino, o symbolu PCPR;
 8. Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, 74-105 Nowe Czarnowo 66, o symbolu DPS;
 9. Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Chojnie, ul. Podmurze 4a, 74-500 Chojna, o symbolu CPOW;
 10. Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie, ul. Łużycka 55, 74-100 Gryfino, o symbolu PUP.

§ 2. Zasady prowadzenia dokumentacji związanej ze szczególnymi zasadami rozliczania podatku od towarów i usług przez Powiat Gryfińskie określa załącznik do uchwały.

§ 3. Kierownicy/Dyrektorzy jednostek organizacyjnych, określonych w § 1 posługują się numerem NIP Powiatu Gryfińskiego (858-15-63-280) przy czynnościach prawnych, w zakresie spraw będących przedmiotem uchwały oraz dostosują politykę rachunkowości i instrukcję obiegu dokumentów w jednostce organizacyjnej w związku z niniejszą uchwałą.

§ 4. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych w terminie do 10 stycznia 2017 r. do przekazania do Starostwa Powiatowego w Gryfinie obliczeń prewspółczynnika ustalonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2015 r. poz. 2193) i proporcji zwanej wskaźnikiem struktury sprzedaży (WSS) zgodnie z art. 90 ust 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług podpisane przez kierownika jednostki i głównego księgowego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i Kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

W myśl art. 32 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, zarząd powiatu wykonuje zadania powiatu określone przepisami prawa. Zgodnie z art. 3 i 4 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454) zasadne jest opracowanie odpowiednich procedur pozwalających na właściwe zarządzanie wspólnym rozliczaniem podatku VAT.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2016-11-15 12:41:18
data ostatniej aktualizacji: 2016-11-15 12:41:18

Strona odwiedzona 336 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.