Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

98 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 299/2016 z dnia 2016-11-24

w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie

Na podstawie § 6 ust. 2 i § 8 ust. 2 Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVIII/277/ 2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 13 lipca 2009 r. nr 48, poz. 1201), zmienionego uchwałą nr XXXII/ 308/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 2 lipca 2009 r., uchwałą nr X/76/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 r. oraz uchwałą nr XXXIII/242/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 marca 2014 r., Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dla Pani Joanny Mendrygał-Pary - dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie:

 1. dodatek funkcyjny na okres od 16 listopada 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r., w wysokości ... zł,
 2. dodatek motywacyjny na okres od 16 listopada 2016 r. do 28 lutego 2017 r., w wysokości ... % wynagrodzenia zasadniczego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

Przewodniczący Zarządu:
Wojciech Konarski
Członkowie Zarządu:
Jerzy Miler
Jan Gładkow
Henryk Kaczmar
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

W związku z upływającym w dniu 15 listopada 2016 r. urlopem rodzicielskim Pani Joanny Mendrygał-Pary - dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie zachodzi potrzeba ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla Pani Dyrektor od dnia 16 listopada 2016.

Zgodnie z zapisem § 8 ust. 2 Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVIII/277/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński wraz z późniejszymi zmianami - dodatek funkcyjny przyznaje dyrektorom Zarząd Powiatu.

Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego bierze się pod uwagę:

 1. wielkość szkoły - liczbę oddziałów,
 2. warunki organizacyjne,
 3. złożoność zadań wynikających ze statutu szkoły,
 4. wyniki pracy szkoły (dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze),
 5. dbałość o stan techniczny i porządkowo-organizacyjny obiektu.

Zgodnie z zapisem § 6 ust. 2 Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVIII/277/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński, wraz z późniejszą zmianą, dodatek motywacyjny przyznaje dyrektorom Zarząd Powiatu, z uwzględnieniem szczególnie efektywnego wypełniania zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem w okresie poprzedzającym przyznanie dodatku.

Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, dwa razy w ciągu roku szkolnego:

 • na okres od 1 września do końca lutego,
 • na okres od 1 marca do 31 sierpnia

a jego indywidualna wysokość nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia zasadniczego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

data opublikowania: 2016-11-29 08:16:47
data ostatniej aktualizacji: 2016-11-29 08:16:47

Strona odwiedzona 102 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.