Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

98 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 304/2016 z dnia 2016-11-24

w sprawie zmiany uchwały w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j . Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 172/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok, zmienionej:

 1. uchwałą nr 184/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 172/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,
 2. uchwałą nr 197/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 172/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,
 3. uchwałą nr 209/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 172/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,
 4. uchwałą nr 214/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 172/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,
 5. uchwałą nr 224/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 172/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,
 6. uchwałą nr 238/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 172/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,
 7. uchwałą nr 247/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,
 8. uchwałą nr 255/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,
 9. uchwałą nr 266/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok,
 10. uchwałą nr 286/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok;

załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu powiatu oraz skarbnikowi powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski
Członkowie Zarządu
Jerzy Miler
Jan Gładkow
Henryk Kaczmar
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie realizacji wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. uchwałą nr 288/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 14 112,40 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie o 7 787,40 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o 5 800,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu);
 2. uchwałą nr 289/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 827 328,00 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 120 000,00 zł (zwiększenie transz w listopadzie i w grudniu po 60 000,00 zł);
 3. uchwałą nr 295/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 3 183,58 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w październiku),
  • zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie o 30 816,42 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o 33 500,00 zł (zwiększenie transz w listopadzie i w grudniu po 16 750,00 zł),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie o 500,00 zł (zwiększenie transzy w listopadzie),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 3 000,00 zł (zwiększenie transzy w listopadzie);
 4. uchwałą nr 298/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu gryfińskiego na 2016 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 148 011,64 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o 23 648,47 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 14 680,00 zł (zwiększenie transzy w listopadzie);
 5. uchwałą nr 302/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu gryfińskiego na 2016 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 925,00 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w październiku),
  • zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 12 000,00 zł (zmniejszenie transzy w grudniu);
 6. uchwałą nr 303/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu gryfińskiego na 2016 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 1 505 606,98 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w październiku o 114 631,35 zł oraz transzy w listopadzie o 1 390 975,63 zł),
  • zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie o 23 200,00 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w październiku),
  • zmniejsza się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 32 001,16 zł (zmniejszenie transzy w grudniu),
  • zmniejsza się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o 65,10 zł (zmniejszenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 45 000,00 zł (zwiększenie transz w listopadzie i w grudniu po 22 500,00 zł),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie o 140 088,00 zł (zwiększenie transzy w listopadzie o 100 500,00 zł i w grudniu o 39 588,00 zł;
 7. wnioskiem Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transze w listopadzie o 59 076,00 zł i w grudniu o 30 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanej transzy w październiku;
 8. wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w grudniu o 56 554,62 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanej transzy w październiku;
 9. wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się niewykorzystaną transzę w październiku o 60 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w listopadzie.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2016-11-29 11:00:50
data ostatniej aktualizacji: 2016-11-29 11:00:50

Strona odwiedzona 96 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.