Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

106 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 318/2017 z dnia 2017-01-19

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, których przedmiotem jest część tej samej nieruchomości

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) oraz art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2260), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie na okres 3 lat kolejnych umów najmu garaży, lokali użytkowych oraz sali dydaktycznej, usytuowanych w budynkach zlokalizowanych na terenie nieruchomosci oznaczonej numerem działki 340/5, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Chojna, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, wyszczególnionych poniżej:

 • garaż nr 2 o powierzchni 18 m2,
 • garaż nr 3 o powierzchni 18 m2,
 • garaż nr 6 o powierzchni 33,20 m2,
 • garaż nr 20 o powierzchni 18 m2,
 • lokal użytkowy o powierzchni 9,20 m2,
 • lokal użytkowy o powierzchni 15,60 m2,
 • lokal użytkowy o powierzchni 45 m2,
 • sala dydaktyczna o powierzchni 54 m2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski
Członkowie Zarządu
Jerzy Miler
Jan Gładkow
Henryk Kaczmar
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Nieruchomość zabudowana, oznaczona numerem działki 340/5, położona w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Chojna, stanowi własność Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

Część ww. nieruchomości stanowi przedmiot umów najmu obejmujących następujące pomieszczenia:

 • garaż nr 2 o powierzchni 18 m2 (umowa zawarta z Panem Janem Mewes na okres do 31.12.2016 r.),
 • garaż nr 3 o powierzchni 18 m2 (umowa zawarta z Panem Tadeuszem Wójcikiem na okres do 31.12.2016 r.),
 • garaż nr 6 o powierzchni 33,20 m2 (umowa zawarta z Panem Jarosławem Rosińskim na okres do 31.12.2016 r.),
 • garaż nr 20 o powierzchni 18 m2 (umowa zawarta z Panem Zbigniewem Downarem na okres do 31.12.2016 r.),
 • lokal użytkowy o powierzchni 9,20 m2 (umowa zawarta z Panią Wiolettą Kotlowską na okres do 31.12.2016 r.),
 • lokal użytkowy o powierzchni 15,60 m2 (umowa zawarta z Panem Krzysztofem Kopeć na okres do 31.12.2016 r.),
 • lokal użytkowy o powierzchni 45 m2 (umowa zawarta z Panem Tadeuszem Wójcikiem na okres do 31.12.2016 r.),
 • sala dydaktyczna o powierzchni 54 m2 (umowa zawarta z Panem Marianem Kozieł na okres do 31.12.2016 r.).

Z uwagi na termin wygaśnięcia ww. umów, wystąpiono z wnioskami o zawarcie kolejnych umów najmu na okres 3 lat, tj. do 31.12.2019 r.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jednostka organizacyjna - trwały zarządca, ma prawo do oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym zawiadomieniem właściwego organu i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat, albo za zgodą tych organów, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, jednak na okres nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd; zgoda jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zwartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Mając powyższe na uwadze oraz fakt, iż dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie organem właściwym, jak i organem nadzorującym jest Zarząd Powiatu w Gryfinie, zasadne jest wyrażenie zgody przez Zarząd Powiatu na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat.

data opublikowania: 2017-01-20 11:38:12
data ostatniej aktualizacji: 2017-01-20 11:38:12

Strona odwiedzona 173 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.