Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

108 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 324/2017 z dnia 2017-02-02

w sprawie ustalenia stawek dotyczących wydzierżawienia nieruchomości z przeznaczeniem na usługi typu hotel pracowniczy

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczne stawki za wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem działki 160, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino, przy ul. Sprzymierzonych 6 z przeznaczeniem na usługi typu hotel pracowniczy w wysokości:

 1. 10,00 zł netto za 1 m2 powierzchni użytkowej budynku,
 2. 0,20 zł netto za 1 m2 powierzchni nieruchomości gruntowej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
 5. Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Nieruchomość zabudowana, oznaczona numerem działki 160 o pow. 1 348 m2, położona w obrębie 3 miasta Gryfino, przy ul. Sprzymierzonych 6, stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Gryfińskiego.

Zgodnie z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 10 UO/UZ/UA - usługi publiczne oświaty (UO), zdrowia (UZ) i administracji publicznej (UA). Dopuszcza się lokalizację usług towarzyszących, wzbogacających zakres funkcji podstawowej oraz funkcji mieszkalnej, przy czym należy dla niej zapewnić możliwość funkcjonowania niezależnie od podstawowego przeznaczenia terenu, poprzez odpowiednie zagospodarowanie działki i rozdzielenie układu funkcjonalnego obiektów z zachowaniem przepisów szczególnych.

Złożony został wniosek o wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości z przeznaczeniem na usługi typu hotel pracowniczy. Planowany sposób zagospodarowania obiektu jest zgodny z ustaleniami ww. planu miejscowego.

W uchwale Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20 października 2016 r. Nr 283/2016 w sprawie ustalenia stawek minimalnych dotyczących wydzierżawiania i wynajmowania lokali, nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego nie została określona stawka minimalna dotycząca udostępnienia nieruchomości na usługi typu hotel pracowniczy. W przypadkach nie uregulowanych niniejszą uchwałą, Zarząd Powiatu w Gryfinie określa indywidualne stawki minimalne.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, zasadne jest podjęcie przez Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotyczących wydzierżawiania nieruchomości z przeznaczeniem na usługi typu hotel pracowniczy.

data opublikowania: 2017-02-03 13:29:13
data ostatniej aktualizacji: 2017-02-03 13:29:13

Strona odwiedzona 168 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.