Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

108 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 326/2017 z dnia 2017-02-02

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260.) oraz § 12 pkt 1 uchwały nr XXIV/160/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 49; zm.: Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 469.) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o 5 000,00 zł, w tym dochody bieżące o 5 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 6 093,66 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 6 093,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 11 093,66 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 11 093,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale nr 315/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok, zmienionej:

 1. uchwałą nr 320/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:
  1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
  2. w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
  3. w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach nr 5 i nr 6.

§ 7.

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 lutego 2017 r.
 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
 5. Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE
 1. Zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dokonuje się w związku z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 stycznia 2017 r. (Zarządzenie nr 6/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w projekcie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2017 rok), zgodnie z którym zmniejszono powiatowi o 5 000,00 zł dotację celową na zadania zlecone, bieżące, przeznaczoną na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046).
 2. Rozwiązuje się rezerwę celową budżetu powiatu na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 3 738,48 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.
 3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie zwiększa się o 2 355,18 zł plan wydatków w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-02-03 13:30:19
data ostatniej aktualizacji: 2017-02-03 13:30:19

Strona odwiedzona 188 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.