Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

109 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 328/2017 z dnia 2017-02-09

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2017 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 814 zmiany: Dz. U. z 2016 r. poz.1579), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) oraz uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XXIII/151/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2017 roku w zakresie:
  1. kultury i sztuki;
  2. kultury fizycznej;
  3. turystyki;
  4. bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 2. Treść ogłoszenia konkursowego na realizację zadań wymienionych w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski
Członkowie Zarządu
Jerzy Miler
Jan Gładkow
Henryk Kaczmar
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu obowiązany jest do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań m.in. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, sportu i turystyki.

W dniu 24 listopada 2016 r. Rada Powiatu w Gryfinie podjęła uchwałę Nr XXIII/151/2016 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Aby spełnić wymogi ustawy oraz ww. uchwały, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-02-13 15:07:53
data ostatniej aktualizacji: 2017-02-13 15:07:53

Strona odwiedzona 88 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.