Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

110 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 331/2017 z dnia 2017-02-16

w sprawie uchylenia uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie Nr 13/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814; zmiany: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr 13/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Gryfińskiego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski
Członkowie Zarządu:
Jerzy Miler
Jan Gładkow
Henryk Kaczmar
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Powiat Gryfiński przystąpił w 2014 roku do projektu pn. "Współpraca z III sektorem - standardem zachodniopomorskich samorządów". Głównym celem projektu było zwiększenie zakresu oraz poprawa jakości mechanizmów współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.

Wynikiem realizowanego projektu było opracowanie zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Gryfińskiego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - przyjętych uchwałą Zarządu Powiatu Nr 13/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadziła szereg zmian, w tym. m.in. rozbudowanie przepisów o zlecaniu zadań publicznych przez samorządy w formie regrantingu, doprecyzowanie regulacji umożliwiających podzlecania realizacji zadań (kiedy część zadania realizuje inny podmiot, a nie bezpośrednio organizacja, która otrzymała dofinansowanie), zmieniona została oferta realizacji zadania publicznego. Zmiany przepisów spowodowały, że zapisy uchwały stały się nieaktualne i w związku z tym należy wycofać ją z obrotu prawnego.

Zważając na powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.

data opublikowania: 2017-02-17 14:35:09
data ostatniej aktualizacji: 2017-02-17 14:35:09

Strona odwiedzona 95 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.