Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

110 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 334/2017 z dnia 2017-02-16

w sprawie zmiany uchwały Nr 328/2017 z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2017 roku

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 814 zmiany: Dz. U. z 2016 r. poz.1579), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) oraz uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XXIII/151/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. W uchwale nr 328/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2017 roku, w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
  1. Akapit trzeci otrzymuje brzmienie: "Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań z budżetu powiatu to kwota 82 000 zł".
  2. Rozdział I pkt 2 po zmianie otrzymuje brzmienie:
   "Kultury fizycznej - 30 000 zł".
  3. Rozdział I pkt 4 po zmianie otrzymuje brzmienie:
   "Bezpieczeństwa i porządku publicznego - 20 000 zł"

§ 2. Ujednolicony tekst ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski
Członkowie Zarządu:
Jerzy Miler
Jan Gładkow
Henryk Kaczmar
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2016 r. Rada Powiatu w Gryfinie podjęła uchwałę Nr XXIII/151/2016 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

W rozdziale IV Programu wskazano, że w ramach zadań publicznych realizowanych w zakresie kultury fizycznej będzie wspierane organizowanie/wspieranie imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, w tym organizacja Narodowego Biegu Niepodległości.

W związku z powyższym w ogłoszeniu konkursowym z dnia 9 lutego 2017 r. o naborze ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2017 roku, wprowadza się zmianę dotyczącą ogólnej kwoty dofinansowania poprzez zmniejszenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie realizacji działań w zakresie kultury fizycznej o 10 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji II tury Narodowego Biegu Niepodległości. Wsparcie realizacji ww. zadania publicznego nastąpi w trzecim kwartale br.

Ponadto, wprowadza się drugą zmianę w ogłoszeniu konkursowym, dotyczącą ogólnej kwoty dofinansowania zadań publicznych realizowanych w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, poprzez zmniejszenie ogólnej kwoty - wskazanej w ogłoszeniu - o 10 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie ofert składanych przez organizacje pozarządowe w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb małych zleceń).

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-02-17 14:51:14
data ostatniej aktualizacji: 2017-02-17 14:51:14

Strona odwiedzona 105 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.