Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

113 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 344/2017 z dnia 2017-03-09

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, ul. Dworcowa 3

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579), art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, poz. 1954, poz. 1985, poz. 2169, z 2017 r. poz. 60) oraz § 1 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 oraz z 2011 r. Nr 254, poz. 1525) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, ul. Dworcowa 3.

§ 2. Treść ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Wojciech Konarski
Członkowie Zarządu:
Jerzy Miler
Jan Gładkow
Henryk Kaczmar
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dyrektora szkoły lub placówki oświatowej powołuje organ prowadzący szkołę lub placówkę, zaś kandydata na to stanowisko wyłania się w drodze konkursu.

W związku z tym, że kadencja obecnego dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie kończy się z dniem 31 sierpnia 2017 r. konieczne jest ogłoszenie konkursu na ww. stanowisko.

Treść ogłoszenia o konkursie jest zgodna z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. regulującym sposób ogłaszania i przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki oraz tryb pracy komisji konkursowej.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-03-10 10:51:29
data ostatniej aktualizacji: 2017-03-10 10:51:29

Strona odwiedzona 167 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.