Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

114 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 347/2017 z dnia 2017-03-16

w sprawie ustalenia stawki dotyczącej wynajmowania budynku z przeznaczeniem na cele mieszkalne

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczną minimalną stawkę za wynajem budynku posadowionego na nieruchomości, oznaczonej numerem działki 133, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Moryń, gmina Moryń z przeznaczeniem na cele mieszkalne w wysokości 4,00 zł netto za 1 m2 powierzchni użytkowej budynku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski
Członkowie Zarządu
Jerzy Miler
Jan Gładkow
Henryk Kaczmar
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Nieruchomość zabudowana, oznaczona numerem działki 133 o pow. 1,2707 ha, położona w obrębie 3 miasta Moryń, gmina Moryń przy ul. Rynkowej 27, stanowi własność Powiatu Gryfińskiego i została oddana w najem Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w związku z realizacją zadania w zakresie pomocy społecznej pod nazwą "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu dla 120 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie".

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie wystąpiło z prośbą o wprowadzenie aneksu do umowy najmu nr 1/GN/2016 z dnia 23 stycznia 2016 r. regulującego kwestię związaną z zamieszkiwaniem sióstr zakonnych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.

Celem realizacji powyższego niezbędnym jest wyłączenie z ww. umowy części o pow. 111,09 m2 w budynku nr 2 (mieszkalno - rehabilitacyjnym) na III piętrze, stanowiącej miejsce klauzury zakonnej (7 pokoi + łazienka i korytarz) i zawarcie umowy najmu dla wyłączonej części z przeznaczeniem jej na cele mieszkalne dla sióstr pełniących posługę w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.

W uchwale Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20 października 2016 r. Nr 283/2016 w sprawie ustalenia stawek minimalnych dotyczących wydzierżawiania i wynajmowania lokali, nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego nie została określona stawka minimalna dotycząca udostępnienia budynków (lokali), położonych na terenie gminy Moryń na cele mieszkalne. W przypadkach nie uregulowanych niniejszą uchwałą, Zarząd Powiatu w Gryfinie określa indywidualne stawki minimalne.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, zasadne jest podjęcie przez Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotyczących wynajmowania budynków - lokali z przeznaczeniem na cele mieszkalne.

data opublikowania: 2017-03-17 10:07:51
data ostatniej aktualizacji: 2017-03-17 10:07:51

Strona odwiedzona 101 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.