Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

114 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 351/2017 z dnia 2017-03-16

w sprawie zmiany uchwały nr 296/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji związanej ze szczególnymi zasadami rozliczania podatku od towarów i usług przez Powiat Gryfiński

Na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, Dz. U. z 2016 r. poz. 1948) oraz art. 4 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454, Dz. U. z 2016 r. poz. 1948), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr 296/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji związanej ze szczególnymi zasadami rozliczania podatku od towarów i usług przez Powiat Gryfiński, w § 8 ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"4) w wierszu "Kwota podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego" wykazuje się kwotę podlegającą wpłacie na wskazany rachunek bankowy Powiatu."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i Kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Zmianę uchwały dokonuje się w związku ze zmianą wzoru deklaracji VAT-7 dla podatku od towarów i usług, który Powiat Gryfiński zobowiązany jest składać za rok 2017. Zmianie uległa numeracja poszczególnych pozycji deklaracji VAT-7 opisana w przedmiotowej uchwale.

data opublikowania: 2017-03-17 10:48:24
data ostatniej aktualizacji: 2017-03-17 10:48:24

Strona odwiedzona 110 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.