Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

115 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 355/2017 z dnia 2017-03-23

w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. "Struggle Against Violent Extremism" planowanego do realizacji w partnerstwie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz.1579 i poz. 1948) w związku z § 3 ust. 1 załącznika do Uchwały Nr 51/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie procedury przygotowania i realizacji projektów dofinansowywanych lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz ze środków budżetu państwa z programów resortowych i funduszy celowych, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się koncepcję projektu pn. "Struggle Against Violent Extremism" i wyraża zgodę na udział Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie - jako partnera w projekcie przygotowywanym przez Konya II Mem Turcja w ramach programu Erasmus+, działanie KA201 Partnerstwo Strategiczne w Edukacji Szkolnej, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 189/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. "Struggle Against Violent Extremism" i przystąpienia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie do partnerskiego projektu współfinansowanego z programu Erasmus+, działanie KA201 Partnerstwo Strategiczne w Edukacji Szkolnej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski
Członkowie Zarządu
Jerzy Miler
Jan Gładkow
Henryk Kaczmar
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli dyrektorowi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, na przystąpienie do partnerskiego projektu pn. "Struggle Against Violent Extremism" współfinansowanego z programu Erasmus+ , działanie KA201 Partnerstwo Strategiczne w Edukacji Szkolnej, koordynowanego przez Wydział Oświaty prowincji Konya (Turcja).

Celem projektu będzie zwiększenie świadomości nauczycieli i uczniów w obszarze zagrożeń ekstremizmami, identyfikacja i zrozumienie przyczyn powstawania ekstremizmów i podstaw radykalnych, zachęcenie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w procesach demokratycznych, promowanie włączania społecznego młodych ludzi, wyposażenie uczestników projektu w umiejętności identyfikowania zagrożeń i przejawiania właściwych postaw.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-03-28 09:52:30
data ostatniej aktualizacji: 2017-03-28 09:52:30

Strona odwiedzona 81 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.