Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

115 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 356/2017 z dnia 2017-03-23

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

Na podstawie art. 33 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948) w związku z art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Adrianie Salamończyk - dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, do podejmowania wszelkich czynności w imieniu Powiatu Gryfińskiego - jako partnera w projekcie przygotowywanym przez Konya II Mem Turcja pn. "Struggle Against Violent Extremism" w ramach programu Erasmus +, działanie KA201 Partnerstwo Strategiczne w Edukacji Szkolnej.
 2. Treść i zakres pełnomocnictwa określa załącznik do uchwały.
 3. Pełnomocnictwa udziela się na okres niezbędny do realizacji i rozliczenia projektu.
 4. Pełnomocnictwo traci moc z upływem czasu na jaki zostało udzielone lub z dniem rozwiązania umowy o pracę z osobą, której pełnomocnictwa udzielono.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski
Członkowie Zarządu
Jerzy Miler
Jan Gładkow
Henryk Kaczmar
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, na dokonywanie w imieniu Powiatu Gryfińskiego wszelkich czynności związanych z podpisaniem umowy, realizacją, zakończeniem i rozliczeniem projektu pn. "Struggle Against Violent Extremism" planowanego do realizacji w partnerstwie z Konya II Mem Turcja, w ramach programu Erasmus+, działanie KA 201 Partnerstwo Strategiczne w Edukacji Szkolnej.

Zważając na powyższe, podjęcie uchwały jest uzasadnione.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-03-28 10:22:41
data ostatniej aktualizacji: 2017-03-28 10:22:41

Strona odwiedzona 84 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.