Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

115 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 360/2017 z dnia 2017-03-23

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191.) oraz § 12 pkt 1 uchwały nr XXIV/160/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 49; zm.: Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 469, poz. 651, poz. 882, poz. 883, poz. 1085 i poz. 1115.) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 529 971,92 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 529 971,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 529 971,92 zł, w tym:

 1. wydatki bieżące o kwotę 329 971,92 zł,
 2. wydatki majątkowe o kwotę 200 000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik określający wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale nr 315/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok, zmienionej:

 1. uchwałą nr 320/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 2. uchwałą nr 326/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 3. uchwałą nr 338/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 4. uchwałą nr 339/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 5. uchwałą nr 342/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 6. uchwałą nr 346/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 7. uchwałą nr 352/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok;

wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
 3. w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
 4. w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
 5. w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
 6. w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,
 7. w załączniku nr 9 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od nr 4 do nr 9.

§ 6.

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski
Członek Zarządu
Jerzy Miler
Członek Zarządu
Jan Gładkow
Członek Zarządu
Henryk Kaczmar
Członek Zarządu
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

 1. Zmian w planie wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie oraz w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, dokonuje się zgodnie z wnioskami Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Zmiany w dziale 801-Oświata i wychowanie związane są z ustaleniem planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 roku. Zmniejsza się o 76 000,00 plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków:
  1. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie o 24 500,00 zł,
  2. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o 22 600,00 zł,
  3. Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie o 14 800,00 zł,
  4. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 14 100,00 zł.
  Zmiany w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza związane są z ustaleniem planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 roku oraz ustaleniem listy stypendystów za szczególne wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2016/2017. Zmniejsza się o 23 000,00 plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w rozdziale 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków:
  1. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 3 900,00 zł
  2. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o 19 100,00 zł.
  Zmniejsza się o 2 500,00 zł plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.
 2. Zmian w planie wydatków w dziale 600-Transport i łączność, dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami. Zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych o 200 000,00 zł i na zadanie inwestycyjne "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach przejazdów szkolnych (przebudowa i modernizacja dróg, stanowiących trasy dojazdowe do szkół, w tym także ujęte są dokumentacje techniczne)" o 200 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg i koszenia poboczy.
 3. Rozwiązuje się rezerwę celową budżetu powiatu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 28 471,92 zł, z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe (kwota 12 139,56 zł) oraz odprawę emerytalną (kwota 16 332,36 zł) dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-03-28 11:11:48
data ostatniej aktualizacji: 2017-03-28 11:11:48

Strona odwiedzona 81 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.