Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

119 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 377/2017 z dnia 2017-04-20

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2017r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 814, 1579, 1948 z 2017r. poz. 730) oraz art. 15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U z 2016r. poz. 1817, 1948 z 2017r. poz. 573) w związku z uchwałą Nr 366/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 06.04.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2017 r. Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych w konkursie na wspieranie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w składzie:

Przewodniczący: Bożena Stawiarska - Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
Sekretarz: Katarzyna Poprawska - konsultant ds. opiekuńczo-wychowawczych w PCPR w Gryfinie
Członkowie:

 1. Jerzy Miler - Członek Zarządu Powiatu
 2. Anna Ciszkiewicz - Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
 3. Aneta Kurdzielewicz - Prezes Zarządu Polskiego Związku Niewidomych Koło w Gryfinie

§ 2. Komisja Konkursowa pracuje zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz Siergiej
Członek Zarządu - Jan Gładkow


UZASADNIENIE

Niniejsza Uchwała określa skład Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w roku 2017 wynikających ze współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena merytoryczno-formalna zgłoszonych ofert a następnie przedstawienie wyników oceny Zarządowi Powiatu.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-04-20 12:31:52
data ostatniej aktualizacji: 2017-04-20 12:31:52

Strona odwiedzona 74 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.