Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

122 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 387/2017 z dnia 2017-05-11

w sprawie unieważnienia konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2017r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 814, 1579, 1948 z 2017r. poz. 730) oraz art. 18a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U z 2016r. poz. 1817, 1948 z 2017r. poz. 573) w związku z uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie Nr XXIII/151/2016 z dnia 24.11.2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Unieważnia się otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2017 r. z powodu braku ofert.

§ 2. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu oraz przedłożenia Zarządowi propozycji wyboru ofert złożonych w konkursie na w/w zadanie, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gryfinie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz Siergiej
Członek Zarządu - Jan Gładkow


UZASADNIENIE

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1817, 1948, z 2017r. poz. 573) Zarząd Powiatu w Gryfinie Uchwałą Nr 366/2017 z dnia 6 kwietnia 2017r. ogłosił konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w roku 2017. Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Nr 377/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20 kwietnia 2017r. na posiedzeniu w dniu 08.05.2017r. stwierdziła, że na ogłoszenie konkursowe nie wpłynęła żadna oferta.

Zgodnie z art. 18a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U z 2016r. poz. 1817, 1948 z 2017r. poz. 573) Komisja Konkursowa zaproponowała unieważnienie ogłoszonego otwartego konkursu ofert.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-05-12 14:47:06
data ostatniej aktualizacji: 2017-05-12 14:47:06

Strona odwiedzona 72 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.