Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

122 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 389/2017 z dnia 2017-05-11

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579 i poz. 1948 i z 2017 r. poz. 730) oraz art. 36a ust. 1, 2 i 13, w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, poz. 1010, poz. 1954, poz. 1985, poz. 2169 i z 2017 r. poz. 60), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Powierza się Pani Adrianie Salamończyk stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie na okres 5 lat szkolnych tj. od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2022 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Wojciech Konarski
Członkowie Zarządu:
Jerzy Miler
Jan Gładkow
Henryk Kaczmar
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Na podstawie art. 36a ust. 1, w związku z art. 5c ust. 2 ustawy o systemie oświaty, stanowisko dyrektora szkoły powierza organ prowadzący szkołę, którego kompetencje w tym zakresie wykonuje Zarząd Powiatu.

Zgodnie z art. 36a ust. 2 wyżej cytowanej ustawy, kandydata na stanowisko dyrektora szkoły wyłania się w drodze konkursu, natomiast jak stanowi art. 36a ust. 13 tej ustawy, stanowisko dyrektora szkoły powierza się na 5 lat szkolnych.

W związku z uchwałą nr 344/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 9 marca 2017 r. został ogłoszony konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

W wyniku przeprowadzonego przez komisję konkursową postępowania konkursowego w dniu 21 kwietnia 2017 r. został wyłoniony kandydat na ww. stanowisko - Pani Adriana Salamończyk.

Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej, Zarząd Powiatu w Gryfinie po zapoznaniu się z dokumentacją konkursową, w dniu 28 kwietnia 2017 r. podjął uchwałę nr 384/2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

data opublikowania: 2017-05-12 14:54:45
data ostatniej aktualizacji: 2017-05-12 14:54:45

Strona odwiedzona 77 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.