Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

123 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 392/2017 z dnia 2017-05-18

w sprawie akceptacji złożenia wniosku do pilotażowego programu wspierania przez Ministerstwo Obrony Narodowej szkół ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe w celu utworzenia CERTYFIKOWANYCH PIONÓW WOJSKOWYCH KLAS MUNDUROWYCH

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (T.j. Dz. U z 2016 r. poz. 814; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) oraz § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. Nr 56, poz. 506; zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 176 poz. 1051) uchwala się, co następuje:

§ 1.

 1. Akceptuje się złożenie wniosku do pilotażowego programu wspierania przez Ministerstwo Obrony Narodowej szkół ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe w celu utworzenia CERTYFIKOWANYCH PIONÓW WOJSKOWYCH KLAS MUNDUROWYCH.
 2. Realizacja programu będzie odbywała się w ramach planu finansowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski
Członkowie Zarządu
Jerzy Miler
Jan Gładkow
Henryk Kaczmar
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie Pani Adriana Salamończyk zwróciła się z wnioskiem o wyrażenie zgody na realizację od 1 września 2017 r. wraz z finansowaniem eksperymentu pedagogicznego w ramach pilotażowego programu wspierania przez Ministerstwo Obrony Narodowej szkół ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe w celu utworzenia CERTYFIKOWANYCH PIONÓW WOJSKOWYCH KLAS MUNDUROWYCH.

Program pilotażowy MON ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. Program będzie trwał dwa lata (dwa semestry w klasie II, jeden semestr w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej) i będzie miał formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci szkolenia poligonowego. Zajęcia będą się odbywały przy wsparciu jednostek wojskowych i instytucji podległych MON.

Absolwenci szkół biorących udział w programie będą mogli po zakończeniu nauki przejść kilkutygodniowe szkolenie poligonowe zakończone przysięgą wojskową oraz przeniesieniem do rezerwy. będą mieli również pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjecie do zawodowej służby wojskowej, jak również do Wojsk Obrony Terytorialnej. Osoby pragnące kontynuować naukę na wyższych uczelniach wojskowych będą mogły liczyć na dodatkowe punkty w trakcie egzaminów kwalifikacyjnych.

Koszt wdrożenia eksperymentu pedagogicznego został oszacowany na kwotę ok. 26 000 zł, w tym do poniesienia w 2017 r. - 9 400 zł na wyposażenie bazy w strzelnicę pneumatyczną (2 stanowiska) oraz 3 000 zł na wynagrodzenia, natomiast w 2018 r. - 7 000 zł na utworzenie dwóch torów przeszkód oraz 6 000 zł na wynagrodzenia.

data opublikowania: 2017-05-23 10:30:36
data ostatniej aktualizacji: 2017-05-23 10:30:36

Strona odwiedzona 57 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.