Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

123 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 398/2017 z dnia 2017-05-18

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) oraz art. 98 i art. 106 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Upoważnia się Panią Joannę Mendrygał-Para Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej przez siebie jednostki.
 2. Niniejsze upoważnienie uprawnia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie do udzielania dalszych pełnomocnictw na czas jej nieobecności po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu w Gryfinie.

§ 2. Oświadczenia, o których mowa w § 1 mogą być składane przez Panią Joannę Mendrygał-Para jednoosobowo.

§ 3. Upoważnienie, o którym mowa w § 1 udziela się na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia albo ustania stosunku pracy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 669/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17 września 2009 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie Pani Joanny Mendrygał do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki organizacyjnej powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

W związku z potrzebą zapewnienia bieżącego funkcjonowania oraz ciągłości działania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie zasadnym jest udzielenie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki dla Dyrektora oraz udzielenie upoważnienia do udzielania dalszych pełnomocnictw osobie go zastępującej w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.

data opublikowania: 2017-05-23 10:48:00
data ostatniej aktualizacji: 2017-05-23 10:48:00

Strona odwiedzona 56 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.