Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

126 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 411/2017 z dnia 2017-06-08

w sprawie kontroli placówki niepublicznej dotowanej przez Powiat Gryfiński w roku 2017

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) w związku z art. 90 ust. 3e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1010, poz. 1954, poz. 1985 i poz. 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) oraz § 6 uchwały nr XXIII/174/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie powiatu gryfińskiego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 2075) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Ustala się przeprowadzenie kontroli planowej w placówce niepublicznej - Domu Wczasów Dziecięcych z siedzibą w Moryniu prowadzonego przez Towarzystwo Wszechstronnego Rozwoju COLLEGIUM.
 2. Kontrola zostanie przeprowadzona w terminie do 30 czerwca 2017 r. i obejmować będzie weryfikację zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów/wychowanków wykazanych w rozliczeniu dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Gryfińskiego w roku 2016.

§ 2. Do przeprowadzenia kontroli upoważnia się pracowników Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 3. Deleguje się uprawnienie do wystawienia upoważnień Panu Wojciechowi Konarskiemu - Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Wyniki kontroli zostaną przekazane Zarządowi Powiatu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski
Członkowie Zarządu
Jerzy Miler
Jan Gładkow
Henryk Kaczmar
Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Do zadań powiatu, wynikających z ustawy o systemie oświaty, należy udzielanie dotacji placówkom niepublicznym działającym na terenie danego powiatu.

Zgodnie z § 6 uchwały nr XXIII/174/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie powiatu gryfińskiego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 2075), kontrolę zgodności złożonego rozliczenia dotacji ze stanem faktycznym liczby uczniów/wychowanków wykazywanych w miesięcznych informacjach przeprowadza się na podstawie imiennego upoważnienia Zarządu Powiatu.

W związku z powyższym wnosi się o podjęcie uchwały.

data opublikowania: 2017-06-09 14:29:20
data ostatniej aktualizacji: 2017-06-09 14:29:20

Strona odwiedzona 80 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.