Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

128 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 415/2017 z dnia 2017-06-22

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 i art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. z 2016 r. poz. 1379; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1198 z 2016 r. poz. 668 i poz. 1010 oraz z 2017 r. poz. 60) oraz § 14 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisjeegzaminacyjne w celu przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Skład komisji egzaminacyjnych zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Tryb pracy komisji egzaminacyjnej reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393).

§ 3. Z tytułu pracy w komisji egzaminacyjnej ekspertom ustala się:

 1. wynagrodzenie w wysokości 150,00 zł brutto zaprzeprowadzenie jednego postępowania egzaminacyjnego,
 2. zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca posiedzenia komisji i z powrotem, w przypadku odległości powyżej 100 km od Gryfina. Stawka za 1 kilometr przebiegu dla samochodu osobowego wynosi: 0,42 zł - pojemność skokowa silnika do 900 cm3 oraz 0,51 zł - pojemność skokowa silnika powyżej 900 cm3.

§ 4. Zatwierdza się wzór umowy-zlecenia dla ekspertów z listyMinisterstwa Edukacji Narodowej będących członkami komisji egzaminacyjnych, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu komisji egzaminacyjnych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
 5. Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Nauczyciele kontraktowi ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego spełnili wymaganie jakim jest odbycie stażu i przedłożyli we wnioskach o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego wszystkie wymagane dokumenty.
Zgodnie z art. 9 g ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, należy powołać komisję egzaminacyjną w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego. Po zdaniu egzaminu, nauczyciel może otrzymać stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
W przypadku powiatów kompetencje powołania komisji należą do Zarządu.

W związku z tym, podjęcie uchwały jest uzasadnione.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-06-26 15:30:18
data ostatniej aktualizacji: 2017-06-26 15:30:18

Strona odwiedzona 64 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.