Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

128 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 417/2017 z dnia 2017-06-22

w sprawie zmiany Uchwały nr 414/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia indywidualnej kontroli wspólnika w spółce "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz §26 pkt 4 umowy z dnia 15 marca 2012 r. spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o., Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Otrzymuje brzmienie "Przeprowadzić w terminie od 16.06.2017 r. do 07.07.2017 r. kontrolę indywidualną przez wspólnika - Powiat Gryfiński, w spółce "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. w zakresie:

 1. realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w "Raporcie z przeprowadzonej w 2016 r. kontroli przez wspólnika (Powiat Gryfiński), dotyczącej kosztów administracyjnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II Sp. z o.o. w Gryfinie";
 2. wybranych pozycji sprawozdań finansowych za 2015 r. i 2016 r.;
 3. wybranych operacji gospodarczych ujętych w księgach rachunkowych w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia zakończenia kontroli;
 4. oświadczeń woli składanych przez jednostkę kontrolowaną pod względem formalno-prawnym, tj. w szczególności zawieranych umów".

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
 5. Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

W związku z wykonywaniem uprawnień kontrolnych, przypisanych wspólnikowi umową spółki oraz wynikających z art. 212 ust 1k.s.h., w celu oceny stanu realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w "Raporcie z przeprowadzonej kontroli przez wspólnika (Powiat Gryfiński), w zakresie kosztów administracyjnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II Sp. z o.o. w Gryfinie" z roku 2016 r. oraz wybranych pozycji sprawozdań finansowych za 2015 r. i 2016 r.; wybranych operacji gospodarczych ujętych w księgach rachunkowych w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia zakończenia kontroli; oświadczeń woli składanych przez jednostkę kontrolowaną pod względem formalno-prawnym, tj. w szczególności zawieranych umów, powołany zespół kontrolny uznał, iż koniecznym staje się wydłużenie czasu kontroli, w celu rzetelnego i kompleksowego jej przeprowadzenia.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Sporządził:
Piotr Ignaciuk

data opublikowania: 2017-06-26 15:31:06
data ostatniej aktualizacji: 2017-06-26 15:31:06

Strona odwiedzona 57 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.