Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

128 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 418/2017 z dnia 2017-06-22

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr 387/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24 stycznia 2013 r., zmienionym uchwałą Nr 333/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16 lutego 2017 r. oraz uchwałą Nr 381/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w § 5 ust. 4 w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16-18 w brzmieniu:
"16) nadzór nad jednostkami ekonomii społecznej, w których powiat ma swój udział lub jest organem założycielskim
17) kontrola działalności warsztatów terapii zajęciowej,
18) nadzór nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz domów pomocy społecznej, w tym prowadzonych przez stowarzyszenia lub zgromadzenia zakonne.".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
 5. Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawową kompetencją, Zarząd Powiatu ustala regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w celu zapewnienia prawidłowej organizacji jednostki oraz określenia zasad jej funkcjonowania.

data opublikowania: 2017-06-26 15:31:06
data ostatniej aktualizacji: 2017-06-26 15:31:06

Strona odwiedzona 86 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.