Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

128 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 420/2017 z dnia 2017-06-22

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089.) oraz § 12 pkt 1 uchwały nr XXIV/160/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 49; zm.: Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 469, poz. 651, poz. 882, poz. 883, poz. 1085, poz. 1115, poz. 1213, poz. 1338, poz. 1485, poz. 1681, poz. 1686, poz. 1899, poz. 2241, poz. 2246, poz. 2399, poz. 2479, poz. 2480 i poz. 2633.) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 6 000,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 6 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 304081,90 zł, w tym:

 1. wydatki bieżące o kwotę 16 676,00 zł,
 2. wydatki majątkowe o kwotę 287 405,90 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 298081,90 zł, w tym:

 1. wydatki bieżące o kwotę 31 081,90 zł,
 2. wydatki majątkowe o kwotę 267 000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik określający dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik określający wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale nr 315/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok, zmienionej:

 1. uchwałą nr 320/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 2. uchwałą nr 326/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 3. uchwałą nr 338/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 4. uchwałą nr 339/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 5. uchwałą nr 342/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 6. uchwałą nr 346/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 7. uchwałą nr 352/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 8. uchwałą nr 360/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 9. uchwałą nr 361/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 10. uchwałą nr 362/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 11. uchwałą nr 372/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 12. uchwałą nr 375/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 13. uchwałą nr 385/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 14. uchwałą nr 386/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 15. uchwałą nr 400/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 16. uchwałą nr 405/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 17. uchwałą nr 406/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 18. uchwałą nr 413/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 8czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok,
 19. uchwałą nr 419/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:
  1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
  2. w załączniku nr 2 wprowadza się zamiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
  3. w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
  4. w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,
  5. w załączniku nr 12 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od nr 6 do nr 9.

§ 8.

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
 5. Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE
 1. Zmniejsza się o 5 376,00 zł rezerwę celową budżetu powiatu na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.
 2. Zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 854-Edukacyjan opieka wychowawcza, w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym. Zmniejsza się o 5 300,00 zł plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy jednoczesnym zwiększeniu o 3 800,00 zł planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie i o 1 500,00 zł planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, z przeznaczeniem na stypendia za szczególne wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia w nauce w II semestrze roku szkolnego 2016/2017.
 3. Zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 710-Działalność usługowa, w rozdziale 71015 Nadzór budowlany, dokonuje się zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2017 rok (decyzja nr 7/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r.). Zwiększa się o 6 000,00 zł plan dotacji na zadania bieżące, zlecone, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, w tym głównie na sfinansowanie kosztów usług pocztowych. Środki na działanie 7.1.4.1.W Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych.
 4. Zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe. Zwiększa się o 37 405,90 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne "Modernizacja instalacji ppoż. w budynku szkoły i internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie", przy jednoczesnym zmniejszeniu o 20 405,90 zł planu wydatków na podatek VAT oraz zmniejszeniu o 17 000,00 zł rezerwy ogólnej budżetu powiatu na zadania inwestycyjne.
 5. Zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 600-Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe. Zwiększa się o 250 000,00 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne "Przebudowa mostu w ciągu ulicy Mickiewicza w Chojnie, wraz z dojazdami", przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice".

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-06-26 15:32:01
data ostatniej aktualizacji: 2017-06-26 15:32:01

Strona odwiedzona 87 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.