Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

132 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 427/2017 z dnia 2017-07-20

w sprawie ustalenia stawki za m2 pomieszczeń dzierżawionych przez "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. w Chojnie, przy ul. Dworcowej 1

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz § 7 uchwały Nr XV/173/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego oraz § 2 uchwały 283/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20 października 2016 r. w sprawie ustalenia stawek minimalnych dotyczących wydzierżawienia i wynajmowania lokali, nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, Zarząd Powiatu w Gryfinie, uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się stawkę 6,00 zł netto za m2, w pomieszczeniach dzierżawionych przez "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. w Chojnie, przy ul. Dworcowej 1.

§ 2. Stawka, o której mowa w §1, będzie stanowiła podstawę do naliczenia czynszu dzierżawnego zawartego w umowie dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2017 r.

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski
Członkowie Zarządu
Jerzy Miler
Henryk Kaczmar
Tomasz Siergiej
Jan Gładkow


UZASADNIENIE

W związku z podpisaniem umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata na pomieszczenia przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie przeznaczone pod działalność leczniczą, Zarząd Powiatu posiada prawo ustalenia indywidualnego czynszu dzierżawnego w przypadku poddzierżawy, najmu, użyczenia ww. pomieszczeń.

Z uwagi na fakt poddzierżawienia pomieszczeń przez Szpital, podmiotom realizującym zadania z zakresu lecznictwa oraz realizujące statutowe cele spółki, zasadnym jest ustalenie indywidualnej stawki za metr 2 oraz podjęcie przedmiotowej uchwały.

Sporządził:
Piotr Ignaciuk

data opublikowania: 2017-07-20 14:40:35
data ostatniej aktualizacji: 2017-07-20 14:40:35

Strona odwiedzona 62 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.