Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

134 posiedzenie Zarządu Powiatu cd.

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 434/2017 z dnia 2017-08-10

w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad przyznawania Nagrody Starosty Gryfińskiego za promocję Powiatu

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 21 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się tryb i szczegółowe zasady przyznawania Nagrody Starosty Gryfińskiego za promocję Powiatu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 3. Traci moc uchwała nr 817/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu "Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję Powiatu" oraz uchwała nr 333/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 4 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu "Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję Powiatu".

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
 5. Członek Zarządu - Tomasz Siergiej


UZASADNIENIE

Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję Powiatu ustanowiona została w 2005 r. jako uhonorowanie szczególnie zasłużonych osób, organizacji bądź instytucji, które poprzez swoją aktywność i osiągnięcia wspierają i przyczyniają się do szeroko rozumianego rozwoju i promocji Powiatu Gryfińskiego w kraju i poza jego granicami.

Nagroda ma charakter konkursu i przyznawana jest corocznie.

Dotychczas obowiązujący tryb i szczegółowe zasady przyznawania nagrody zostały przyjęte uchwałą nr 817/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 4 sierpnia 2010 r. oraz zmienione uchwałą nr 333/2012 Zarządu Powiatu.

Po analizie funkcjonowania w praktyce obecnego regulaminu oraz po uwzględnieniu zmian zaproponowanych w 2016 r. przez kapitułę 11. edycji konkursu, w nowym regulaminie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, wprowadzono zmiany dotyczące m.in.:

 • nazw kategorii,
 • kryteriów przyznawania nagrody w poszczególnych kategoriach,
 • podmiotów uprawnionych do składania wniosków,
 • składu kapituły.

Proponowana wersja regulaminu doprecyzowuje także zapisy dotyczące sposobu ogłaszania konkursu, trybu pracy kapituły oraz określa nowy wzór wniosku (jednakowy dla wszystkich kategorii).

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2017-08-11 14:48:12
data ostatniej aktualizacji: 2017-08-11 14:48:12

Strona odwiedzona 73 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.